Om


Advokat Kristian Ehrling AB är en humanjuridisk advokatbyrå

Vi erbjuder rådgivning i familjerättsliga angelägenheter och upprättar dokument såsom testamenten, samboavtal och äktenskapsförord. Vi förrättar bouppteckning och verkställer arvskiften vid dödsfall.

Vi biträder klienter som ombud i tvistemål och offentlig försvarare eller målsägandebiträde i brottmål.

Advokat Kristian Ehrling AB biträder klienter i affärsmässiga avtalsförhållanden och tvistemål. Vi upprättar avtal vid överlåtelser och kompanjonsavtal.

Inför varje uppdrag så redogör vi för våra kostnader och utreder om du har rätt till ekonomisk ersättning genom rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp.

Kontakta oss gärna i det fall du är i behov av juridisk rådgivning eller biträde.