Affärsjuridik


Affärsmässig förståelse för din verksamhet

Vår långa erfarenhet och det faktum att klienterna till stor del är små och medelstora företag har gett en grundlig förståelse för de behov och de affärsmässiga överväganden som företagare ställs inför. Klienterna vänder sig till oss för att förverkliga sina affärsmål och vi bistår med kreativa och effektiva lösningar. Målet är att klienten snabbt och enkelt skall få svar på sina frågor. Noggrann analys av möjligheter och risker liksom ekonomistyrning av ärendet och klientens delaktighet är grundläggande för en affärsmässigt effektiv relation. En noga genomförd juridisk analys är en förutsättning för långsiktig framgång i klientens affärsverksamhet.

Personligt engagemang

Hos oss är klienten aldrig en i mängden. Det personliga engagemanget är viktigt för oss och vi är lyhörda för klientens behov. Vi tror att detta förhållningssätt grundlagt de många långvariga kundrelationer som vi under åren byggt upp. Glädjande nog får vi de flesta av våra uppdrag på rekommendation och är stolta över våra klienters förtroende. Noggrann analys, en pragmatisk inställning, fantasi och en aktiv framförhållning är avgörande för framgång i juridiska sammanhang. Varje sten måste vändas. Vi vinnlägger oss om en hög servicenivå. Att hålla sig tillgänglig och upprätthålla en nära kontakt med klienterna är självklart för oss.

Erfarenhet med ett stort nätverk

Advokatbyrån kombinerar den mindre byråns bredd med ett nätverk av specialister.

Vår tyngdpunkt ligger inom processrätt och affärsjuridik men vi har även lång erfarenhet inom allmän förmögenhetsrätt och civilrätt i övrigt.