Brottmål


Advokatbyrån åtar sig uppdrag för Dig som är målsägande och utsatt för brott. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare för Dig som är misstänkt för brott.

Offentlig försvarare

Som offentlig försvarare tillvaratar vi Dina rättigheter till försvar och en rättvis rättegång. Är Du misstänkt för brott så har Du som regel rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att begära vilken advokat Du vill ha till Ditt försvar.

Målsägandebiträde

Vårt uppdrag som målsägandebiträde är att vara till Din hjälp och stöd inför och under rättegången. Vi bevakar Dina intressen och ser till att framställa krav på skadestånd. Vi ser givetvis till att Du erhåller övrig hjälp och trygghet i en ofta svår och ovanlig situation. Vänd Dig med förtroende till oss om Du är utsatt för brott.